Μέτρα ασφαλείας

Μέτρα ασφαλείας

Η ασφάλεια και φύλαξη των εμπορευμάτων της  KASTORIA International Fur Fair έχει ανατεθεί σε μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες εταιρίες φύλαξης.

Αυστηρά μέτρα ασφάλειας και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης θα ελέγχει επί 24ωρου βάσεως τον εκθεσιακό χώρο και το χώρο όπου θα διοργανωθεί το Gala Show.

Σε περίπτωση ατυχήματος η εταιρία φύλαξης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την αστική της ευθύνη.

Οργανωτές